BakgrundMetoderKontakt

Råd och stöd

Av erfarenhet vet vi att familjehemmen många gånger beklagar sig över att det är svårt att få tag på familjehemssekreterarna när de behöver råd och stöd. Behovet av råd och stöd är ofta en färskvara och det därför är viktigt att familjehemmen kan få snabb hjälp.
En fördel med att vi finns till hands är bland annat att vi ej är part utan kan ge stöd utifrån ett objektivt perspektiv.

Tillvägagångssätt:

  • Vi träffas första gången tillsammans med familjehemmet och handläggare för en genomgång av förväntningar på uppdraget vad gäller innehåll och längd.
  • Vi tecknar ett avtal som löper per månad med en månads uppsägning.
  • Vi finns till hands per telefon alla vardagar mellan kl 08.00-17.00.
  • Når inte familjehemmet oss garanterar vi att vi tar kontakt inom 2 timmar.
  • Vi kan även åta oss att utöka råd och stödet till helger och kvällar.
  • Det finns ingen begränsning vad gäller antalet samtal.
  • Vi löser tystnadspliktfrågan genom att bara använda barnets förnamn.
  • Vi kan hjälpa till att lösa eventuella tvister mellan familjehem och socialförvaltning.
  • Vi har ett barnperspektiv.

Active ParentingARTMIKATMiljöterapiBBICBakgrundÖyegården
BUFU – Barn- ungdoms- & föräldrautbildning – Stig Grip – Mobil 073-5034875 – Telefon 0691-31481 – Kantorsgatan 8, 840 12 FRÄNSTA – info@bufu.se