BakgrundMetoderKontakt

Åtgärdsprogram/Socialtjänsten

Från destruktivt beteende till klokt agerande

Ungdomar mellan 15-20 år som begått brott dömdes tidigare till vård inom Socialtjänsten. Sedan den 1 januari 2007 har en lagändring trätt i kraft som medför att påföljden "överlämnande till vård inom Socialtjänsten" byter namn till Ungdomsvård. För att den unge ska överlämnas till vård krävs att han eller hon ska ha ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd som syftar till att motverka att den unge utvecklas ogynnsamt. Denna vård kan kombineras med ungdomstjänst. Ungdomstjänst kan från och med den 1 januari 2007 utdömas som en fristående påföljd för unga lagöverträdare.

ART – Agression Replacement Training
Vi använder oss av metoden ART för ungdomar som har svårt att kontrollera sina impulser. Genom denna metod får de öva på att samverka känslor, tankar och beteende för att gå från ett okontrollerat och destruktivt beteende till ett kontrollerat och klokt agerande. Målsättningen är att individen skall kunna hantera sina impulser på ett nytt sätt. Metoden följer ett fast program under 10 träffar.

Programmen byggs upp utifrån ungdomens behov

Aktiva föräldrar
Vikten av att involvera föräldrarna vid återanpassning av ungdomar med sociala problem, uppmärksammas allt mer. Familjeinsatser inbegriper inte bara den unge utan även föräldrarna. Detta är något som man jobbar med i de flesta kommuner i Sverige. I vår kurs "Aktivt föräldraskap för tonåringar" ges de verktyg och metoder som behövs för att hjälpa ungdomar med sociala problem.Active ParentingARTMIKATMiljöterapiBBICBakgrundÖyegården
BUFU – Barn- ungdoms- & föräldrautbildning – Stig Grip – Mobil 073-5034875 – Telefon 0691-31481 – Kantorsgatan 8, 840 12 FRÄNSTA – info@bufu.se