BakgrundMetoderKontakt

Anti-mobbningsprogram

BUFUs anti-mobbningsprogram betonar helhetssynen. Vi arbetar med ungdomarna, föräldrarna, lärarna samt övrig berörd personal inom skolan. Syftet med anti-mobbningsprogrammet är att förebygga all sorts kränkande behandling, ha beredskap för akuta situa­tioner, ge stöd och hjälp åt enskilda elever och lärare och föräldrar. Målet är att alla elever ska känna sig trygga och respekterade i skolan.

Lärare/skolpersonal:
Får lära sig vad mobbning är, dess yttringar och konsekvenser. Vem mobbar och vem blir mobbad samt olika metoders tillämpningar.
I utbildningen ingår även samtalsteknik.
Personalen lär sig hur man ska hantera egenvärderingarna och arbetsbladen eleverna fyller i. Dessa ska uppdateras två gånger om året. Genom att man kör samma program igen och jämför dem mot varandra så ser man om det har skett förändringar. Detta bidrar till tidiga upptäckter av t ex mobbning.

Ungdomarna:
Diagnos genom egenvärdering, denna sker genom både självanalys och intervju.
Därefter arbetar vi med programmet “Du och Jag” med hjälp av olika arbetsblad. Målet är att förbättra medvetenheten om sig själv och andra. Det omfattar utseende, personlighet, viktiga människor i ens liv, vad man tycker om, starka och svaga sidor samt problemlösning.

Föräldrarna:
Föräldrarna får återkoppling vid varje utvecklings­samtal samt erbjuds en kurs kopplad till anti-mobbningsprogrammet. I kursen tas bland annat upp hur man lyssnar på sitt barn och ställer öppna och utvecklande frågor. Vad gör att barnet lyssnar?

Lärare/skolpersonal utbildas först för att därefter arbeta med ungdomarna. Beroende på behov och upplägg tar utbildningen 3-5 dagar. Kursen för föräldrar tar ca 5 tillfällen.
Programmet bygger på kontinuerligt arbete med redovisningar och uppföljningar där helhetssynen är viktig.
Innan anti-mobbningsprogrammet kör igång på skolan sammankallas till en träff med föräldrar, lärare och andra berörda, för att samtala om vad som kommer att ske och hur.


Active ParentingARTMIKATMiljöterapiBBICBakgrundÖyegården
BUFU – Barn- ungdoms- & föräldrautbildning – Stig Grip – Mobil 073-5034875 – Telefon 0691-31481 – Kantorsgatan 8, 840 12 FRÄNSTA – info@bufu.se