BakgrundMetoderKontakt

Familjestöd – Stärker hela familjen

Familjestöd är ett personligt stöd till familjer som under en längre eller kortare tid behöver hjälp att reda ut sina problem för klara av vardagen. Det kan liknas vid coachning där familjen får hjälp att hitta rutiner och struktur i det dagliga livet. Det huvudsakliga syftet är att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap. Vi jobbar också direkt med tonåringarna i familjerna. Gemensamt är att vi stimulerar det som familjen är bra på och samtidigt försöker hitta lösningar på det som inte fungerar så bra.

Aktivt samarbete med familjen
Familjestöd bygger på ett aktivt och ömsesidigt samarbete mellan familjen och familjestödjarna. Stödet ska alltså inte ses som någon avlastning utan handlar om att vi tillsammans jobbar för att stärka familjen.

Familjestöd barn 0-12 år

Familjestöd till familjer med barn i åldrarna 0-12 år pågår vanligtvis i omkring sex månader. Det kan ges till familjer där föräldrarna har bekymmer som kan handla om:
  • Förstå sitt barn vardagsrutiner konflikter i familjen.
  • Logiska/Naturliga Konsekvenser
  • Valmetoder
Till största delen är arbetet förlagt hemma hos familjen. Arbetet kan handla om samtal eller att familjestödjaren finns med i vardagssituationer då bekymmer uppstår och visar på och stärker det positiva som finns.

Familjestöd barn 0-17 år

De ungdomar och familjer som får hjälp är i behov av stöd i sin sociala situation. Familjestödjarna stöttar både ungdomen och familjen och jobbar med att förbättra deras samspel. Det kan handla om problem med;

  • Relationer inom familjen missbruk.
  • Kriminalitet
  • Ilska
  • Inåtvändhet

Vi bygger även upp program utifrån behovet av stöd.


Active ParentingARTMIKATMiljöterapiBBICBakgrundÖyegården
BUFU – Barn- ungdoms- & föräldrautbildning – Stig Grip – Mobil 073-5034875 – Telefon 0691-31481 – Kantorsgatan 8, 840 12 FRÄNSTA – info@bufu.se