BakgrundMetoderKontakt

Utbildning/Gruppkommunikation

Kommunikation i grupp

När vi ingår i en grupp måste vi ta hänsyn till gruppens dynamik samt roller, relationer och bakgrund. I en grupp händer det också mycket mer än det som sker mellan två personer. En stor del av människans liv försiggår i grupper - familj, vänskap, arbete, kärlek.

Men grupper fungerar inte alltid bra, till exempel i arbetslivet kan individer utsättas för stora påfrestningar, särskilt om gruppen är ganska liten. Att förstå hur gruppen fungerar kan förebygga och lösa konflikter och bidra till väl fungerande samarbeten.

Exempel på vad utbildningen kan innehålla:

  • Gruppkommunikation
  • Vad händer när en grupp träffas?
  • Roller och rollfunktioner
  • Gruppens faser
  • Kommunikationsprocessen
  • Kommunikationsstilar
  • Samtalet och samarbetet
  • Svåra samtal

Vi lägger upp utbildningen efter behov och önskemål. Kontakta oss för mer information.Active ParentingARTMIKATMiljöterapiBBICBakgrundÖyegården
BUFU – Barn- ungdoms- & föräldrautbildning – Stig Grip – Mobil 073-5034875 – Telefon 0691-31481 – Kantorsgatan 8, 840 12 FRÄNSTA – info@bufu.se