BakgrundMetoderKontakt

Åtgärdsprogram/Ungdomar i riskzon

Förebyggande arbete som bryter mönster

På skolor, fritidsgårdar och inom idrotten samt Socialtjänsten ser vi ungdomar som lever i riskzonen för social ohälsa. För att bryta detta kan vi skapa olika program som gör att ungdomen bryter sitt mönster. Vi kallar det förebyggande arbete som gör att ungdomen inte utvecklar ett destruktivt beteende för sig själv och sin omgivning.

Programmen byggs upp utifrån ungdomens behov och livssituation

Aktiva föräldrar
Vikten av att involvera föräldrarna vid förebyggande arbete är stor. Därför erbjuder vi samtidigt en kurs för föräldrar: "Aktivt föräldraskap för tonåringar". Denna ger föräldrarna verktyg och metoder som behövs för att stärka dem i deras föräldraroll.Active ParentingARTMIKATMiljöterapiBBICBakgrundÖyegården
BUFU – Barn- ungdoms- & föräldrautbildning – Stig Grip – Mobil 073-5034875 – Telefon 0691-31481 – Kantorsgatan 8, 840 12 FRÄNSTA – info@bufu.se