BakgrundMetoderKontakt

Kurs/Fritidsledare

Kurs inriktad speciellt för fritidsledare

Dag 1: Att förstå barnet

 • Syfte och mål med ungdomens beteende
 • Positivt och negativt sätt att nå sina mål
 • Fritidsledare-ungdom-cirkeln
 • Ilskan och dess budskap
 • Hur handskas vi med ilska för att den inte skall bli destruktiv
 • Makt och maktkamper
 • Ömsesidig respekt

Dag 2: Kommunikation - nyckeln till allt samarbete

 • Kommunikationshinder
 • Aktiv kommunikation
 • Samarbete runt ungdomarna
 • Samarbete runt de anställda
 • Problemlösning och konflikthantering
 • Att känna tillit till sin förmåga och stolthet i sitt yrke.

Seminariedagarna är processinriktade och bygger på varandra. Vi rekommenderar 3-4 veckor mellan varje seminariedag.
För att få ut så mycket som möjligt av kursen krävs ett aktivt deltagande från varje deltagare. Alla deltagare får uppgifter att arbeta med mellan de båda seminarietillfällena. Efter slutförd kurs erbjuder vi, om så önskas, handledning och/eller uppföljningsseminarier.

Vi är mycket flexibla och kan arbeta med föreläsningar, workshops, studiedagar och dylikt från 1 timme till 7 dagar. Vi kan skräddarsy program för en viss målgrupp. Det allra mesta som vi undervisar om är hämtat ur våra utbildningsprogram med förstärkning från andra källor, som bygger på samma teorier.

Vi arbetar med:
Video, rollspel, videoövningar, värderingsövningar, gruppdiskussioner, aktiviteter, särskild anpassning till gruppen med exempel och aktiviteter från deras vardag.Active ParentingARTMIKATMiljöterapiBBICBakgrundÖyegården
BUFU – Barn- ungdoms- & föräldrautbildning – Stig Grip – Mobil 073-5034875 – Telefon 0691-31481 – Kantorsgatan 8, 840 12 FRÄNSTA – info@bufu.se